HABERLER

Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz asrın alim, muhaddis ve âriflerinden Mehmed Zahid Kotku’nun fikir ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılması için, doğup büyüdüğü Bursa’da sempozyum tertip ediliyor. 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde icra edilecek olan sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışından yirminin üzerinde bilim insanı tebliğleri ile katılacak.
Bursa İlim Kültür Ahlâk ve Çevre Derneği’nin düzenlediği sempozyum, Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda 20 Kasım Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak. Açılış konuşmaları ve açılış panelinin ardından beş oturumdan oluşacak sempozyuma geçilecek.
Birinci oturumda Mehmed Zahid Efendi’nin, askerlik döneminde tuttuğu günlüklerde yansıttığı dönemin olaylarına yaklaşımı etraflıca değerlendirilecek.
İkinci oturumda Mehmed Zahid Efendi’nin kitaplarından hareketle Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi İslâmî ilimlere dair yaklaşımları irdelenecek.
Üçüncü oturumda Mehmed Zahid Efendi’nin aldığı icazetler, ilim anlayışı ve imamlığı etrafında bildiriler sunulacak.
21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan dördüncü oturumda, Mehmed Zahid Efendi’ye göre tasavvufî ahlâk, nefs terbiyesi, zikir konuları üzerinde durulacak.
Beşinci ve son oturumda ise Mehmed Zahid Efendi’nin atıfta bulunduğu eserler, eserlerinde kullandığı manzumeler ve Özbekçe’ye çevrilen kitapları konu edinilecek.
Sempozyum, Değerlendirme oturumuyla nihayete erecek.
Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu’nun iki senede bir yapılması kararının alındığı, her yeni sempozyumla birlikte farklı yönlerinin yeni bilgi ve belgeler ışığında ele alınacağı ilgililer tarafından ifade edildi. Sempozyuma dair daha detaylı bilgiye www.kotkusempozyumu.com adresinden ulaşılabilir.